Galaxy Online II

16:00-17:59 ngày 28/07 Thẻ chỉnh lại 9 Điểm
18:00-19:59 ngày 28/07 
Titans 1*  99 Điểm
20:00-23:59 ngày 28/07 
Liên hoa thần chết 1* 169 Điểm
16:00-17:59 ngày 29/07 Jakar 1*  9 Điểm
18:00-19:59 ngày 29/07 
Thẻ gắn  69 Điểm
20:00-23:59 ngày 29/07 
Gaia Phán Quyết 1* 169 Điểm

 

Mua!

Quy chế hoạt động

1. Vật phẩm bạn mua được sẽ được gửi tới hòm thư của bạn.
2. nhà phát hành Galaxy Online II có quyền tự quyết định về tất cả quy chế của hoạt động này.

Nhiều tin

Tình hình được phần thưởng của game thủ

  • 1000018583******  Tổng giá cả  Gaia Phán Quyết 1 sao
  • 1000018583******  Tổng giá cả  Gaia Phán Quyết 1 sao
  • 1000037199******  Tổng giá cả  Gaia Phán Quyết 1 sao
  • 1000042918******  Tổng giá cả  Gaia Phán Quyết 1 sao
  • 1000042396******  Tổng giá cả  Gaia Phán Quyết 1 sao
  • 1000042396******  Tổng giá cả  Gaia Phán Quyết 1 sao
  • 1000031474******  Tổng giá cả  Gaia Phán Quyết 1 sao
  • 1000009518******  Tổng giá cả  Gaia Phán Quyết 1 sao
  • 1000039119******  Tổng giá cả  Gaia Phán Quyết 1 sao
  • 1000043877******  Tổng giá cả  Gaia Phán Quyết 1 sao